Polskie Radio

Śpiewak, pisarz, poeta, tłumacz sonetów Szekspira, w czasach komunistycznych  jeden z nielicznych znanych wschodnioniemieckich dysydentów. W latach sześćdziesiątych jego piosenki zyskiwały w NRD niemałą popularność, w 1965 został objęty zakazem druku, zabroniono publicznego wykonywania jego utworów, a w 1976 po koncercie w Kolonii (RFN) nie zezwolono mu na powrót do wschodnich Niemiec i odebrano  obywatelstwo NRD. Swą najbardziej znaną  pieśń "Ermutigung” ("Zachęta”) z 1968 roku Biermann zadedykował przyjacielowi Peterowi Huchelowi, prześladowanemu przez Stasi i przetrzymywanemu wówczas w areszcie domowym.  

"Zachęta" (niem. "Ermutigung"), Wolf Biermann, 1976